Big Book 1-Ndimhle ndibalulekile namanye amabali

ISBN:
9781431056316 
Language:
IsiXhosa 
Published Date:
2017 
Publisher:
Macmillan South Africa 
Format:
Print 
Price:
R 64.95

 

• Yincwadi yesikolo ebandakanya abafundi kwiindidi zemixholo, ikhuthaza ekufundeni.

• Ifanele abafundi boMzantsi Afrika abakwiimeko kwanenkcubeko eyahlukeneyo.

• Yimibhalo equlunqwe ziingcaphephe zezo lwimi.

• Ilungiselelwe amanqanaba okufunda ahlukileyo.

• Lencwadi iquka amabali engqikelelo namabali anika inkcazelo.