Malefane

eBook ISBN:
9781431046607  
Language:
Sesotho 
Published Date:
2015 
Publisher:
Macmillan South Africa 
Format:
Print, PDF 
Print Price:
R 111.95
eBook Price:
R 93.95
Malefane ke tshwantshiso e buang ka tlhekefetso le meharo. Malefane o ne a tseba seo a se batlang bophelong, mme o ne a sa dumelle eng kapa eng ho mo kgelosa le ho mo sitisa ho hlella toro ya hae. Tshwantshiso ena e kgethilwe ke Lefapha la Th uto ya Motheo bakeng sa ho balwa Kereiting ya 11, mme e hlelletse ditlhoko tsohle tsa Setatemente sa Leano la Kharikhulamo le Tekanyetso tse hlokwang bakeng sa Ditlhahlobo tsa Kereiti ya 11 tsa Sesotho Puo ya Lapeng.