Melodi ya thothokiso

eBook ISBN:
9781431046669  
Language:
Sesotho 
Published Date:
2015 
Publisher:
Macmillan South Africa 
Format:
Print, PDF 
Print Price:
R 134.95
eBook Price:
R 112.95
Melodi ya Th othokiso ke pokello e ntjha e thabisang e ngotsweng ke dithothokisi tse tswang naheng ka bophara, tse bontshang dinako tse fapaneng tsa bophelo le ditaele. Dithothokiso tsena di kgethilwe ke Lefapha la Th uto ya Motheo bakeng sa ho balwa Kereiting ya 12, mme di hlelletse ditlhoko tsohle tsa Setatemente sa Leano la Kharikhulamo le Tekanyetso tse hlokwang bakeng sa Ditlhahlobo tsa Kereiti ya 12 tsa Sesotho Puo ya Lapeng.