Tshilwavhusiku

eBook ISBN:
9781431046621  
Language:
Tshivenda 
Published Date:
2015 
Publisher:
Macmillan South Africa 
Format:
Print, PDF 
Print Price:
R 103.95
eBook Price:
R 86.95
Tshilwavhusiku ndi ḽitambwa ḽi ambaho nga ha musidzana a sa pfi , we a dzhia tsheo ya u tshila vhutshilo ha mazwifh i na u sa thetshelesa vhabebi vhawe. Mafh eleloni o mbo ḓi farwa nga tshitzhili tsha Dwadze Tshifu tshi ḓivheaho sa HIV/AIDS. Ḽitambwa iḽi ḽo nangiwa u vhaliwa kha murole kana Gireidi ya 12 nga vha Muhasho wa zwa Pfunzo ngauri ḽi swikelela zwoṱhe zwine zwa ṱoḓea u bva kha Tshitatamennde tsha phoḽisi ya Kharikhuḽamu na u Linga (CAPS) nga Tshivenḓa Luambo lwa Hayani kha ndingo dza Gireidi ya 12.