Ukufa KukaShaka

eBook ISBN:
9781431046591  
Language:
IsiZulu 
Published Date:
2015 
Publisher:
Macmillan South Africa 
Format:
Print, PDF 
Print Price:
R 102.95
eBook Price:
R 85.95
Ukufa KukaShaka ngumdlalo osikhanyisela ngembangela, ukungaboni ngaso linye kanye nokuhlelwa kokubulawa kukaShaka. Iphupho leLembe uShaka lokwakha isiZwe esikhulu samaZulu libonakala liphelela ezeni njengoba uShaka ekhothama ngenxa yabafowabo. Lo mdlalo ukhethwe nguMnyango wezeMfundo yamaBanga aphansi njengencwadi ekulungele ukufundwa ebangeni le-10. Ibhalwe yalandela imigomo yesiTatimende soHlelo lweziFundo lukaZwelonke (uTahfuzwe) ebangeni le-10 (uLimi lwaseKhaya).
Preview